Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Valu lui Traian, str. Calea Dobrogei nr. 460, comuna Valu lui Traian, judet Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale, de conducere, vacante, de sef baza sector mecanic.

Calendarul de concurs

  • 11.04.2023 – termen limita pentru depunerea dosarelor
  • 12.04.2023 -13.04.2023 – selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor la proba de selectie
  • 19.04.2023 ora 10:00 – proba scrisa
  • 19.04.2023 ora 13:00 – proba interviu
  • 21.04.2023 ora 08:00-12:00 – depunerea contestatiilor
  • 21.04.2023 ora 12:00-15:00 – solutionarea contestatiilor
  • 21.04.2023 ora 15:00 – rezultate finale

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la ficare proba este 50, iar media punctajelor obtinute in urma sustinerii probelor trebuie sa fie minim 50.

Depunerea dosarelor de concurs se face la sediul unitatii SCDA VALU LUI TRAIAN, telefon 0241-231383. Data limita si ora pana la care se pot depune dosarele de concurs : 11.04.2023 ora 15:00.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs pot fi descarcate folosind linkurile de mai jos: